Jak pracují duly v ČR?

V České republice podobně jako v jiných zemích zájem o služby dul – profesionálních průvodkyní žen v období těhotenství, porodu a raného mateřství – stále roste. Povědomí o práci dul se v ČR začalo rozšiřovat kolem roku 2001, kdy byla založena Česká asociace dul, jež profesi duly na českou scénu uvedla. První kurz pro duly ČAD záhájila na jaře 2002. V letošním roce (2010) jsme otevřely již desátý běh základního vzdělávání dul. Kromě základního kurzu ČAD organizuje také rozšiřující vzdělávání a supervize. Duly ČAD pomohly již mnoha tisícům žen v ČR, případně na Slovensku. Jen v roce 2009 aktivně pracovaly 52 duly ČAD a doprovázely 1319 matek, z nichž 273 rodičkám poskytly podporu také u porodu. Doprovázely do 45 porodnic.

Tato čísla napovídají, že důležitou součástí profese duly je spolupráce se ženami nejen během porodu, ale také v těhotenství a v šestinedělí či později. Velmi významná je práce v těhotenství, kdy dula ženu (příp. jejího partnera) může podporovat, předává jí relevantní informace – odkazy na literaturu, na dokumenty založené na vědeckých výzkumech, případně na další odborníky. Dula ženě pomáhá s ujasněním priorit ohledně porodu a péče o dítě, může pomoci s přípravou porodního plánu (či porodního přání). Záleží na každé ženě, kolik si toho od duly „chce vzít” – jak často se chce scházet v těhotenství, zda si přeje její doprovod u porodu či poporodní setkání. Duly jsou připraveny ženy doprovázet při jakémkoliv způsobu porodu, ať se porod jakkoliv vyvine. S přítomností a podporou duly se rodička například možná rozhodne nežádat o epidurál, na druhou stranu je dula užitečná i pro ženu, která epidurální analgezii využije.

Podle srovnávacích studií dochází u žen s doprovodem duly k výrazně menšímu procentu zásahů (císařských řezů, klešťových porodů, epiziotomií, užití epidurální analgezie či použití oxytocinu pro posílení děložních stahů) než u rodiček bez duly. Ženy doprovázené dulou bývají s porodem více spokojené, déle kojí a své dítě vnímají pozitivněji. Přínos podpory duly u porodu je uznáván Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Mezinárodní organizace za porodní služby pro matku a dítě (IMBCO) dokonce uvádí, že poskytovatel porodní péče by měl o přínosu doprovodu dulou u porodu matku informovat.

Společným jmenovatelem těhotných žen, které vyhledají dulu, je zájem připravit se na porod a zajistit si k němu osobu, která je obeznámena s porodním procesem, bude přítomna po celé jeho trvání a bude vytvářet pocit zázemí. Na duly se obracejí jak prvorodičky, tak ženy, které už rodily (a mnohdy měly bez doprovodu duly špatnou zkušenost, anebo naopak již s dulou rodily a dobrou zkušenost si přejí zopakovat). Přicházejí také ženy, které vědí, že k porodu půjdou bez partnera; většinu klientek však tvoří ženy doprovázené partnerem (pak si obvykle i partneři pochvalují zázemí, jaké dula vytváří též pro ně). Ženy mívají vysokoškolské či středoškolské vzdělání, věkové rozložení klientek je široké.

Cena doprovodu u porodu se pohybuje v rozmezí 3 000 až 6 000 Kč, vždy zahrnuje čtyřiadvacetihodinovou pohotovost od 14 dnů před vypočteným termínem porodu do narození dítěte, konzultace po telefonu či e-mailu, často též předporodní a poporodní setkání. Rodiče také musejí počítat s poplatkem za přítomnost duly na porodním sále v mnoha českých porodnicích, což je skutečnost, která v zahraničí, podle našich informací, nemá obdoby (stejně jako poplatek za přítomnost otce). V některých zemích některé pojišťovny práci duly proplácejí, v USA mají duly od roku 2009 přidělený kód a jejich služby jsou pojišťovnami hrazeny. Vzhledem k tomu, že statisticky podpora duly vede k nižším finančním nákladům porodnic na porod, proplácení práce dul pojišťovnami by mělo logiku a vedlo by k úsporám.

V ČR někteří lékaři a porodní asistentky duly v porodnici vítají, neboť si uvědomují jejich přínos pro rodičku i pro průběh porodu. Jiní se někdy obávají, že informované matky budou vznášet požadavky neodpovídající zaběhaným rutinním postupům. Jako vážný problém vnímáme, že se jako „duly” občas v porodnicích prezentují ženy bez profesionálního vzdělání duly (např. kamarádky či příbuzné rodičky, porodní asistentky, léčitelky), které nejsou vázány etickým kodexem a překračují hranice práce duly – zasahují do rozhodování zdravotníků, rodičky vyšetřují apod. Takové jednání poškozuje i pověst profesionálních dul, které pracují v jasných mezích své profese. Duly ČAD se prokazují kartičkou se jménem, fotografií a příslušností k asociaci. Seznam dul ČAD je uveřejněn na stránkách www.duly.cz.

Sama jsem se o práci duly začala zajímat kolem roku 1999, kdy jsem už měla desetiletou dceru a šestiletého syna a pracovala jsem jako laktační poradkyně. Když jsem zjistila, co činnost duly obnáší, přála jsem si takovým způsobem ženám pomáhat, protože jsem si uvědomila, že podobnou podporu u porodu a kolem něj bych bývala také uvítala. Jsem přesvědčená, že dobrá zkušenost s porodem a spokojené počátky mateřství a rodičovství mohou ženu i muže nesmírně posílit a pomoci jim v láskyplné péči o děti, což ve vzdáleném důsledku pozitivně ovlivňuje celou společnost.

Mgr. Vlasta Jirásková,

certifikovaná dula ČAD, lektorka přípravy na narození dítěte a rodičovství, spoluzakladatelka ČAD

www.duly.cz

www.porody.net

13.10. 2010

Comments are closed.