Porodní plán – porodní přání

t. Vlasta Jirásková, 2011

V posledních letech se upouští od používání termínu „porodní plán“ ve prospěch označení „porodní přání.“ To daleko lépe vystihuje podstatu – porod se nedá beze zbytku naplánovat a žena či oba partneři sepisují, jak by si přáli, aby narození jejich dítěte probíhalo.

Důležitá je už samotná příprava – žena si uvědomí, co pro sebe a pro své dítě považuje za podstatné, zjišťuje, jaké jsou standardní postupy v porodnicích, jaké možnosti nabízejí jednotlivá porodní místa (konkrétní porodnice, domov) a ideálně se také seznámí s postupy, které jsou doporučovány na základě vědeckých důkazů. Velmi praktickým dokumentem, který při sepisování porodního přání rodiče mohou využít, je 10 kroků k optimální porodní péči. Najdete ho zde. Porodní asistentka Zuzana Štromerová sepsala brožuru Porodní přání, která je ke stažení zde, užitečná je také příručka Hnutí za aktivní mateřství Cesty ke spokojenému porodu (zde), v tištěné podobě ji získáte v některých rodičovských centrech. Podrobné vysvětlení porodnických úkonů si přečtete v Průvodci přemýšlivé ženy na cestě k lepšímu porodu od Henci Goer. S přípravou porodního přání vám může pomoci dula.

Porodní přání by vám mělo usnadnit komunikaci se zdravotníky v porodnici tím, že předem dáte najevo, na čem vám záleží, co si přejete a čemu byste se pokud možno chtěla vyhnout. V některých porodnicích sepsaná porodní přání/plány právě z těchto důvodů vítají, jsou zvyklí s nimi pracovat a snaží se ženám vyhovět. Jinde porodní přání může vzbudit ostražitost i nelibost personálu. Můžete o svých přáních předem hovořit s lékařem při kontrolách v nemocnici ke konci těhotenství nebo s porodní asistentkou při předporodní prohlídce porodnice, nicméně z praxe je známo, že nakonec vždy záleží na konkrétních zdravotnících, kteří vám budou u porodu asistovat. Vytištěné porodní přání se předává při příjmu k porodu a zakládá do dokumentace. Porodní asistentka, která o vás bude pečovat, by ho s vámi měla projít (pokud to okolnosti umožňují). Z. Štromerová doporučuje sepsat porodní přání pro porodní asistentku i při porodu doma. V případě domácího porodu by mělo být samozřejmostí vypracovat porodní přání také pro případ přejezdu do porodnice. (Dlužno podotknout, že někteří odborníci sepisování plánů či přání nikterak nedoporučují.)

Budete-li si písemné porodní přání připravovat, vytiskněte ho v několika exemplářích. Jeden odevzdáte při příjmu, další byste měli mít u sebe (partner), vaše přání by měla dobře znát dula (která se na ně může odvolat). Je praktické na samostatný list sepsat přání ohledně péče o miminko a předat ho novorozenecké sestře nebo lékařce/lékaři, jakmile se objeví. A opět si jednu kopii nechte pro sebe, abyste na oddělení šestinedělí na něco nezapomněla.

Do jaké míry jsou předem písemně vyjádřená přání závazná?

Na www.ferovanemocnice.cz se píše: „Porodní plán nenahrazuje informovaný souhlas a žena musí být o prováděných zákrocích před jejich provedením poučena a tyto zákroky mohou být prováděny jen s jejím souhlasem. Pokud si žena v porodním plánu nepřeje provedení určitého zákroku, měli by s ní zdravotníci probrat, v jakých situacích tento zákrok považují za nezbytný a proč. Pokud však žena zákrok odmítá, je potřeba její vůli respektovat.“ Jestliže některá přání nejsou technicky možná, např. porod do vody v porodnici, kde není bazének ani porodní vana, pochopitelně nemohou být závazná. Stejně tak nemohou být závazná přání, aby lékař určitý zákrok provedl – to zdravotníkům nelze předepisovat.
„Závazné by naopak mohly být negativní pokyny týkající se některých zákroků (odmítnutí určitého postupu, např. vyšetření či podání léků), pokud si lékaři nemohou vyžádat souhlas rodičky (např. pro velké bolesti, kvůli kterým již rodička není způsobilá). Úmluva o biomedicíně zde říká, že bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání.“ (citace z ferovanemocnice.cz).

Písemně vyjádřená přání nejsou nijak závazná pro rodičku; ta se může kdykoliv rozhodnout jinak (např. v průběhu porodu požádat o epidurál, který si původně nepřála). Pak musí být respektováno její později vyjádřené přání.

Co by mělo porodní přání obsahovat?

V záhlaví se píše jméno rodičky, případně datum narození a kdo vás u porodu bude doprovázet. Text by měl být zpracován přehledně, jasně, neměl by být zbytečně dlouhý, maximálně na jednu stránku.

Porodní přání si velmi často sepisují ženy, které si přejí porod bez rutinních zásahů, jako bývá oxytocin na posílení stahů, protržení vaku blan, preventivní zavedení kanyly, řízené tlačení se zadržovaným dechem, tlačení v nařízené poloze na porodnickém lůžku, epiziotomie, rychlé přerušení pupečníku, odnesení dítěte od matky na poporodní ošetření, atd. Přejí si obvykle možnost pohybu, pití a jezení podle potřeby, chtějí být informované o všem, co se děje, a o všech plánovaných zdravotnických úkonech, k nimž se chtějí samy vyjádřit. Většinou si přejí minimum osob v místnosti. Žádají, aby bylo dítě vyšetřeno na jejich těle a tam zůstalo.

Porodní přání jsou však zcela individuální – měla by vycházet z doporučovaných postupů tak, aby byla prospěšná pro matku a dítě (viz 10 kroků k optimální porodní péči), nicméně zároveň nutně odrážejí konkrétní situaci té které rodičky. Kupříkladu žena, jež v minulosti prodělala určité trauma, může mít své specifické potřeby, aby se porod pro ni nestal další ohrožující situací (např. může potřebovat epidurál, přítomnost pouze žen – takové přání někdy vychází i z náboženského nebo filozofického přesvedčení).

Pokud jde o péči o miminko, někteří rodiče uvádějí, kdy chtějí miminko poprvé vykoupat (třeba až druhý den), někteří nechtějí dítě hned po porodu měřit kvůli ovlivnění kyčlí, nepřejí si odříznutí pupečního pahýlu, podávání umělého mléka, používání lahví v případě nutnosti alternativního krmení, používání dudlíku. Uvádějí také, že dávají přednost zahřívání dítěte na těle matky (či otce) před použitím vyhřívaného lůžka; chtějí, aby dítě zůstávalo stále v blízkosti matky či otce.

 

Mgr. Vlasta Jirásková je lektorka přípravy na narození dítěte a rodičovství, certifikovaná dula ČAD, laktační poradkyně akreditovaná  La Leche League International, spolutvůrkyně vzdělávání České asociace dul, lektorka a konzultantka kurzu pro duly. Matka dvou dětí (22 a 18 let).  www.porody.net

Článek byl publikován v časopise Děti a my 1/12 v rubrice Miminka a my.

Comments are closed.