Dula a/nebo partner u porodu?

Vlasta Jirásková, 2012, Děti a my 6/12

U porodu bych určitě chtěla mít svého manžela. Má smysl zvát s sebou ještě dulu? Co všechno u porodu duly dělají? Kdy bych měla dulu kontaktovat? (Jsem ve čtrnáctém týdnu těhotenství.)

Je výborné, pokud se s manželem oba dva shodujete, že porod chcete prožít spolu. Je to jedna z dobrých variant. Důležité je ujasnit si, jak to cítíte vy sama a jak váš muž. Všechny varianty jsou možné a jde o to, aby se hlavně rodička při porodu cítila co nejlépe, chovala se spontánně a nesnažila se brát ohledy na někoho z přítomných, např. na svého partnera, což se někdy stává. Spontánní chování rodičky, možnost obrátit se sama do sebe, vnímat miminko a své tělo, vypnout racionální část mozku – to všechno jsou důležité podmínky pro dobrý průběh porodu.

Kdy dulu kontaktovat? Čím dříve některou dulu oslovíte, tím větším přínosem pro vás může být. Již na začátku těhotenství se můžete s dulou sejít. Předá vám důležité informace, odkazy na kvalitní knihy, internetové stránky, kurzy a podobně. Pomůže vám ujasnit si, co je pro vás důležité, na čem vám skutečně záleží a za čím chcete jít. Bude mít přehled o porodnicích v okolí, může vám vysvětlit, za jakých podmínek je bezpečné rodit doma. Při prvním setkání vám dula objasní, co vám může poskytnout a co už nikoliv, a vy jí sdělíte své představy a přání. Pak máte čas na rozmyšlenou, jestli budete chtít s touto konkrétní dulou dál spolupracovat, nebo se zkusíte obrátit na jinou, anebo dalších služeb dul už využívat nebudete. Důležité je, abyste se s dulou cítila dobře.

Záleží na vás, jak často se budete se svou dulou chtít vidět. Některé ženy dulu kontaktují na poslední chvíli, pár dní před porodem. Pokud mají štěstí a dula má volnou kapacitu, i v takovové situaci jim může pomoci, přestože to pak není člověk, s nímž by měli možnost se vzájemně trochu víc poznat (což je výhoda). Na základě vlastních zkušeností bych řekla, že je dobré absolvovat před porodem minimálně dvě setkání, ale více je lepší.

Pokud jde o partnera a dulu u porodu – již v těhotenství vám dula může pomoci ujasnit si, co oba dva s vaším mužem od jeho přítomnosti u porodu očekáváte. Nikdo předem neví, zejména u prvního porodu, jak oba dva budete nakonec reagovat. Někdy se budoucí rodiče společně pečlivě připravují, plánují, jak partner bude ženě pomáhat, bude ji masírovat atd. a nakonec partnerka při porodu třeba zjistí, že si vůbec nepřeje, aby se jí muž dotýkal. Předem se to s jistotou odhadnout nedá. Nemá to nic společného s tím, zda se partněři mají rádi nebo mezi sebou mají nějaký konflikt. Muž by měl být připraven na všechny možné ženiny projevy a nebrat si její případnou odtažitost osobně a ve zlém.

Jako duly máme zkušenost, že se na nás častěji obracejí ženy, které partner k porodu doprovází. Muži si přítomnost duly pochvalují, protože i jim dula dodává pocit větší jistoty, její přítomnost je uklidňuje. Dula oběma rodičům může vysvětlit, čemu nerozumějí, povzbudit je, aby se ptali zdravotníků a vyjadřovali svá přání. Navrhuje ženě, jak porod lépe zvládat, např. změnou polohy, může jí poskytnout úlevný dotyk, dýchat a vokalizovat s ní při kontrakcích. Pomáhá i zcela jednoduše prakticky – pomůže do sprchy, podá ručník, otře záda, nasadí ponožky. Muži může poradit, jak ženě pomáhat. Často partneři napodobují, co dělá dula. Dula hledí i na to, aby všichni dostatečně pili a šetřili síly. Když partner potřebuje na chvíli oddech a chce se jít projít mimo oddělení, ví, že ženu nenechá samotnou – zůstane s ní dula. Nebojte se, že by dula narušovala vaši intimitu. Snaží se chovat diskrétně, nevtíravě. A pokud byste chtěli být nějaký čas sami, můžete jí to bez obav říct.

Zcela podstatným přínosem přítomnosti duly u porodu je to, že se jedná o ženu. Rodička s ní může pociťovat potřebnou ženskou spřízněnost. Má na vás čas, nikam na rozdíl od personálu neodchází. Snaží se dělat, co vám vidí na očích -  pomoci aktivně nebo „jen“ svou klidnou tichou přítomností. Zkušená dula zná širokou škálu projevů porodu a nemělo by ji jen tak něco vyvézt z rovnováhy.

Po porodu vás podpoří, abyste s miminkem měla co nejvíc fyzického kontaktu a poradí vám s kojením. Zůstane s vámi tak dlouho, jak vám to vyhovuje. Můžete jí telefonovat a dohodnout se na další návštěvě v porodnici i doma.

Dula je žena, která prošla speciálním vzděláváním pro duly a je m.j. obeznámena s porodním procesem a úlevovými prostředky. Práce duly se řadí mezi pomáhající nezdravotnické profese. Duly specifickým způsobem doplňují práci porodních asistentek, lékařů a zdravotních sester.  Úlohou duly při jakémkoli způsobu porodu je trpělivě provázet ženu, příp. i jejího partnera, je-li přítomen. V době těhotenství dula budoucím rodičům pomáhá s přípravou na porod a rodičovství, mají-li zájem, pomůže jim při sestavování porodního přání či plánu. Také v šestinedělí dula poskytuje informace a podporu, může ženě pomoci s kojením, předat zkušenosti s péčí o miminko.

Přínos práce dul uznává m.j. Světová zdravotnická organizace. Statisticky totiž ženy doprovázené dulou rodí rychleji, méně často u nich dochází k císařskému řezu a k jiným lékařským zasahům, méně často žádaji o epidurál a s porodem častěji vyjadřují spokojenost. Podle statistik České asociace dul (ČAD) podíl císařských řezů u žen doprovázených dulami ČAD v jednotlivých letech nepřekročil 10,5 %.  Podle zahraničních výzkumů má práce duly statisticky pozitivní dosah i do vzdálenější budoucnosti rodiny: ženy, které dula doprovázela u porodu, déle kojily, své dítě vnímaly pozitivněji, nenechávaly ho plakat, jako matky se cítily sebevědomě, říkaly, že pro ně bylo poměrne snadné stát se matkou. Uvedly dokonce, že jejich vztah s partnerem se po porodu ještě zlepšil.

Profesionální duly dodržují etický kodex své profesní organizace. V ČR jde o Českou asociaci dul a o.s. České duly.

Mgr. Vlasta Jirásková, je lektorka přípravy na narození dítěte a rodičovství, certifikovaná dula ČAD a DONA, laktační poradkyně, spoluzakladatelka České asociace dul. Matka dvou dospělých dětí. www.porody.net


Comments are closed.