ČLÁNKY

Ve třech státech USA pojišťovna proplácí služby duly

Více zde »

Maminka a babička dul Penny Simkin slaví osmdesátiny

Maminka a babička dul Penny Simkin slaví osmdesátiny!
Osobní vzpomínka

Vlasta Jirásková

Známá zastánkyně citlivé porodní péče o ženy, novorozence a jejich rodiny a propagátorka práce dul Penny Simkin v těchto dnech slaví osmdesáté narozeniny.

Penny Simkin, fyzioterapeutka, dula, lektorka, autorka mnoha článků, několika knih a videí o těhotenství, porodu a péči o dítě je spoluzakladatelkou nejstarší a nejrozšířenější organizace dul DONA International. Má za sebou 50 let pedagogické práce, na porod a rodičovství připravila víc než 13 tisíc žen a rodin, během 30 let doprovodila stovky žen u porodu. Doposud čile přednáší rodičovské i odborné veřejnosti a je členkou redakční rady časopisu Birth: Issues in Perinatal Care. Je matkou čtyř dětí a osmi vnoučat, s manželem žije v Seattlu.

Penny Simkin 2009

Penny Simkin 2009

V Česku je Penny Simkin známá svou knihou Partner u porodu (Argo, 2000), která v době vydání byla u nás jedním z mála zdrojů o normálním porodu a možnostech, jak porod dobře zvládat. V ČR jsme měli příležitost seznámit se s Penny Simkin na mezinárodní konferenci Přivádíme děti na svět v roce 2001, kde jako první člověk u nás přednesla příspěvek o práci dul. Bezděčně tak zasela v hlavách několika žen myšlenku na zorganizování kurzu pro duly a založení České asociace dul.

Osobně si vzpomínám, že jsem se na konferenci zcela náhodou při snídani ocitla u stolu s nenápadnou šedovlasou paní. Povídaly jsme si, já jako budoucí dula studující program Birth Works jsem podle její jmenovky zjistila, že se jedná o paní Simkin – milé setkání.

Penny Simkin, workshop pro lektorky dul, Atlanta 2009

Penny Simkin, workshop pro lektorky dul, Atlanta 2009

100_2738 (2015_10_18 19_05_10 UTC)

Penny Simkin uprostřed účastnic kurzu pro lektorky dul DONA, Atlanta 2009

Podruhé jsem se s Penny Simkin setkala na konferenci DONA International v Atlantě v roce 2009. Penny byla jednou z mých dvou lektorek kurzů pro duly a pro lektorky dul DONA International. Ochotně se dělila o své letité praktické zkušenosti. Na konferenci vystoupila s plenární přednáškou na téma „Ekologicky příznivý porod: znepokojivé důsledky běžných porodnických praktik a jak jejich dopad snížit“. Přednášku měla pevně podloženou vědeckými studiemi, zároveň sdílela zasvěcené reflexe o práci dul. Každé její vystoupení bylo prodchnuto nadšením pro citlivou podporu žen v zásadním období života, jakým je přivádění dětí na svět. Jako milovnice hudby Penny na závěr konference vedla několikasethlasý zpěv všech účastnic a účastníků písně Dona nobis pacem, kterou DONA International tradičně ukončuje své konference. Velmi silný žážitek. Po celou dobu konference jsem cítila, jak moc je Penny mezi dulami oblíbená, doslova zbožňovaná.

Závěr konference DONA International, Atlanta 2009

Závěr konference DONA International, Atlanta 2009

Více o práci Penny Simkin se dozvíte na www.pennysimkin.com. A tady je program oslav narozenin této vzácné ženy: v sobotu jednodenní odborná konference, slavnostní večeře a v neděli piknik s rodinami, které Penny doprovázela u porodu nebo předporodní přípravou http://celebrate.pennysimkin.com/.

Přidávám se ke stovkám gratulantů a přeji Penny Simkin hodně dalších let ve zdraví a radosti.

31. 5. 2018

Vlasta Jirásková
www.porody.net
www.jakjsemsenarodil.cz

 

Zemřel Marshall H. Klaus, neonatolog a spoluzakladatel organizace dul DONA International

Více zde »

Úplně první článek o dulách v češtině. Z roku 2001.

Tohle je úplně první článek o dulách, který vyšel v češtině. Napsala jsem ho na jaře roku 2001 a byl publikován na Rodině.cz (prvních webových stránkách, které se zabývaly rodičovstvím a porody) 1. června. Později byl zveřejněn v tehdejším časopise pro porodní asistentky, který vydávala ČAPA (Česká asociace porodních asistentek). Využil ho taky Vlasta Marek do knihy Nová doba porodní.
Je to už 16 let, ale na práci dul se nic nezměnilo. Změnila se ale situace s dulami v České republice. Tehdy duly v ČR – dá se říct -  neexistovaly, bylo téměř nemyslitelné, že by rodičku do porodnice doprovázela víc než jedna osoba. Dnes duly do porodnic běžně chodí a jen duly České asociace dul pomohly více než 13 tisícům rodiček během těhotenství, porodu a šestinedělí.

Přečtěte si.

http://www.rodina.cz/clanek1872.htm

O dulách

Během porodu žena potřebuje nejen vědomí, že je nablízku profesionál, který by věděl, jak zvládnout případné komplikace, ale potřebuje i klid, povzbuzení, možná pohlazení, masáž, otřít čelo či podat sklenici vody.

Mnohé výzkumy potvrzují pozitivní vliv nepřetržité přítomnosti speciálně vyškolené doprovodné osoby při porodu na celkový průběh a výsledek porodu. Tuto skutečnost uznává také Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO). Stále více se i u nás mluví a píše o tom, že způsob, jakým žena rodí a přivádí děti na svět, se odráží na jejím sebevědomí, na jejím vztahu k dítěti, na dítěti samotném, atmosféře v rodině a v důsledku i na celé společnosti.

Během porodu žena potřebuje nejen vědomí, že je nablízku profesionál, který by věděl, jak zvládnout případné komplikace, ale potřebuje i klid, povzbuzení, možná pohlazení, masáž, otřít čelo či podat sklenici vody. Po zdravotní stránce o rodičku při porodu pečují porodní asistentky a porodníci; ti ji v různé míře mohou také morálně podporovat. Čím dál více i českých dvojic se rozhoduje pro přítomnost otce u porodu. Většinou se shodnou na tom, jak společně prožitý porod obohatil jejich vztah a stal se jednou z klíčových událostí jejich společného života. Výzkumy ukazují, že otcové, kteří se účastní příchodu svého potomka na svět a mají s ním raný kontakt, si k dítěti snáze vytvářejí vřelý a pevný citový vztah a více a snadněji se zapojují do péče o něj. Partner bývá rodičce při porodu velikou oporou, ale i on ho prožívá jako velice silný citový zážitek a je pro něj proto obtížné, aby s chladnou hlavou reagoval a vždy věděl, jak své ženě pomoci, a to i po absolvování užitečného předporodního kurzu.

V minulosti bývalo běžné, že rodičku při porodu doprovázely ženy (v některých částech světa se tento zvyk udržel dodnes). Kromě porodní báby to mohla být zároveň i matka, teta, sestra nebo sousedka. Na tuto tradici dnes navazují duly. Jejich význam zejména ve Spojených státech sílí, mít dulu u porodu se stává téměř módní záležitostí. Kdo to tedy dula je a jakou úlohu při porodu plní?

Dula je žena (sama může, ale nemusí být matkou), která se rozhodla poskytovat rodičkám během porodu nepřetržitou morální podporu a hledat prostředky, jak jí i po fyzické stránce porod usnadnit. Podporuje rovněž partnera rodičky, je-li přítomen, a pokud si to on přeje, může mu poradit, jak ženě co nejúčinněji pomáhat. U porodu rodičku nepřetržitě provází, je však diskrétní a snaží se nezasahovat, vycítí-li, že si to žena či dvojice nepřeje. Dnes “diplomované duly” (certified doula) ve Spojených státech procházejí odbornou přípravou. Dula sama neposkytuje zdravotnické služby, její činnost doplňuje péči porodníků a porodních asistentek, kteří mají na starost zdravotní stav matky a dítěte. Když se stane, že má porodní asistentka nebo lékař plné ruce práce s matkou nebo s miminkem, dula může rodičce svou přítomností a klidnými slovy nadále dodávat pocit bezpečí. Je v přímém vztahu s rodičkou (a jejím partnerem), ale nevstupuje do vztahu mezi rodiči a zdravotníky. Budoucí rodiče si ji většinou sami vyhledají a sami zaplatí (s výjimkou těch, kteří se pojistili u pojišťovny, která služby duly pokrývá). Některé americké porodnice spolupracují s dulami a jejich služby zprostředkovávají osamělým matkám.

Duly nabízejí předporodní návštěvu, nepřetržitou péči během porodu, poporodní návštěvu a rozšířenou poporodní péči. Při úvodní předporodní návštěvě dula s budoucí maminkou (a jejím partnerem) projde porodní plán a probere s ní, co dalšího při porodu považuje za důležité a co si přeje. Zopakují si vhodné porodní polohy, význam správné výživy a pak si nastávající rodiče můžou s dulou popovídat o všech svých případných obavách z porodu a narození dítěte. Do porodu se rodiče můžou na dulu obracet s dalšími otázkami. Když žena začne mít porodní bolesti, zavolá dule, a ta za ní většinou přijede domů. Dula dokáže podle fyziologie těla, výrazu tváře a řeči rodičky rozpoznat, jak porod postupuje. S rodiči se dohodnou, kdy se odebrat do nemocnice či do porodního domu nebo zatelefonují porodní asistentce, která bude doprovázet porod v domácnosti. Během všech fází porodu, dula pozorně sleduje reakce rodičky a může jí poradit změnu polohy, nabídnout masáž, povzbudivá slova nebo užitečné mlčení. Předem rodiče informuje o výhodách a nevýhodách nemedikalizovaných porodů i možných lékařských intervencí. Je připravena doprovázet a povzbuzovat každou ženu, ať se rozhodne pro jakýkoliv způsob porodu nebo se porod jakkoliv vyvine. Lékaři a ostatní zdravotníci bývali zpočátku zaskočeni přítomností další osoby na porodním sále, avšak dnes si už mnozí pochvalují, že se jejich klientkám dostává zvláštní pozornosti a ty pak bývají spokojenější s celkovým průběhem porodu. Po narození miminka může dula poradit s kojením a s péčí o novorozeně. “Poporodní duly” pomáhají i s domácností, se staršími dětmi a celkově přispívají ke hladšímu startu nové rodiny.

V nejznámější a nejčastěji připomínané studii o významu duly (M. Klaus a J. Kennell: Mothering the Mother, 1993,) se uvádí, že její přítomnost u porodu snižuje počet císařských řezů o 50%, délku první porodní doby o 25%, použití oxytocinu o 40%, užívání léků proti bolestem o 30%, použití kleští o 40%, žádosti o epidurální anestezii o 60% a že přispívá k nižší teplotě rodičky. Služby duly mají pozitivní vliv na kojení, na délku času, který matka s dítětem tráví i na výskyt poporodní deprese. Matky, které doprovází dula, samy hodnotí osobnost svého dítěte, jeho schopnosti a zdravotní stav pozitivněji.

Květen slaví americké porodní asistentky, předporodní instruktorky, duly, někteří porodníci a rodiče jako měsíc dul. Elektronický týdeník Midwifery Today E-News u jeho příležitosti na pokračování uváděl vyznání žen, které se pro toto povolání rozhodly. Jedna z nich napsala: “Když se rodící ženě podívám do očí a uvidím v nich svou setru, matku, dceru a přítelkyni, mám pocit, že dělám něco užitečného. Žena si při porodu zasluhuje plnou pozornost a v porodnici také ochranu. Její partner většinou potřebuje ujistit, že se neděje nic neobvyklého. Normální porod beze stresu je pro miminko navýsost důležitý. Snažím se nabízet to, čeho se mně při prvním porodu bez duly nedostalo: poskytovat pocit bezpečí, pochopení a úlevu, jako jsem objevila během svého druhého porodu.” (Deb Wood, MTEN 3/19, 5.5.2001).

Ženy si navždy zapamatují i nejdrobnější detaily porodu. Nevymažou si z paměti nerudné okřiknutí, nezájem nebo pocit opuštěnosti. Stejně tak v nich po zbytek života zůstanou vlídná slova člověka, který je doprovázel a láskyplně povzbuzoval.

Více informací v angličtině:

www.dona.org

www.midwiferytoday.com

www.birthworks.org

Fotografie: Kathy Grey Farthing , USA

text Vlasta Jirásková, 1. 6. 2001, www.porody.net

Pomoc duly i po porodu

. . Více zde »

15 let kurzů pro duly v České republice

Vlasta Jirásková

Právě před patnácti lety, 9. dubna 2002, Česká asociace dul zahájila první kurz pro duly v České republice.

Měla jsem tu čest být u jeho zrodu a ten den večer jsem si v nadšení napsala pár poznámek. Dnes mám chuť a vidím dobrou příležitost je poprvé zveřejnit:

9. 4. 2002

První den kurzu pro duly v Česku!

Sešla se skupinka samých zajímavých žen, snad všechny už něco dělají v oblasti porodů a práce s lidmi. Cítím z ní velikou sílu, která se přidává k silám, které už začaly třást českým porodnictvím.

Jsem nadšená a šťastná, že se můžu podílet na zrodu „dulství“ v Čechách.

Kurz zahajují sudičky. Marie přinesla roztomilou panenku a ušila jí šaty. Je to naše „dula – patronka“. Marie ji přináší ještě zabalenou v plenčičkách.

1. sudička (Marie Vnoučková): „Budeš mít vždy na paměti, že na prvním místě je žena, které pomáháš.“

2. sudička (Věra Nováková): „Probudíš v sobě tu dulu, která se v tobě už přirozeně nachází.“

3. sudička (já): „Já ti dávám nepodmíněnou lásku. Budeš v pravém slova smyslu laskavá a láskyplná.“

Přednáší Henci Goer. Pak s ní diskutujeme. Je moc fajn a jako věnování do překladu své knihy (Průvodce přemýšlivé ženy na cestě k lepšímu porodu) nám píše něco jako „Thank you for allowing me to be a ´doula´at the ´birth´of your organisation.“ (Děkuji vám, že jste mi umožnily být dulou u zrodu vaší organizace.)

Je to pěkné a má pravdu: „početí“ jsme zvládly samy (založení ČAD), „těhotenství“ už proběhlo (příprava, organizace kurzu) a ke zrození podstaty organizace – vzdělávání a podpora pro duly – právě došlo (začátek prvního kurzu). A před námi začíná život ČAD – rané dětství – vypiplání kurzu, dětství, dospívání a dospělost…
Moc se těším na všechno, co nás čeká!

Vlasta Jirásková, z rukopisu přepsala 9. 4. 2017

 

 

 

Muž, či žena jako doprovod u porodu?

Více zde »

Kvalitní literatura pro nastávající rodiče

Více zde »

O porodních domech v roce 2001

Toto je má přednáška na Diskusním večeru č. 2 v Praze v hotelu Pyramida, organizovaném o.s. Aperio, 21. října 2001. Smutnou skutečností je, že ani o 15 let později, v roce 2016, v České republice navzdory letitým snahám neexistuje žádný plně funkční porodní dům, kde by se mohlo rodit. Zpráva o situaci porodních domů ve vybraných zemích Více zde »

Podpora duly má příznivý vliv na zdraví žen a dětí

Porod a narození dítěte pro ženu představuje zásadní životní období, které podstatným způsobem ovlivňuje její zdraví fyzické i psychické. Během těhotenství, při porodu a v poporodním období vám může pomoci dula a svými službami přispět k vaší duševní i tělesné pohodě. Více zde »