DOKUMENTY

10 kroků k optimální porodní péči
10 bodů Mezinárodní iniciativy za porodní péči pro matku a dítě
(International MotherBaby Childbirth Initiative, IMBCI, vyhlášena v březnu 2008) vychází z výsledků nejnovějších výzkumů a stanovuje principy, které by měli v praxi uplatňovat poskytovatelé optimální porodní péče. Iniciativa kromě jiného zdůrazňuje, že potřeby dvojice matka-dítě by měly být upřednostňovány před potřebami poskytovatelů péče, institucí a medicínského oboru. Autorem Iniciativy je International MotherBaby Childbirth Organization (IMBCO, Mezinárodní organizace za porodní služby pro matku a dítě) – nezisková, nevládní organizace, jejímž cílem je prosazovat porodní péči příznivou pro matku a dítě. Dokument se opírá o konzultace odborníků ve 163 zemích světa a Technickou poradní skupinu tvořenou autoritami jako je UNICEF, Světová zdravotnická organizace (WHO), Světová aliance asociací pro kojení (WABA), Mezinárodní federace gynekologů a porodníků (FIGO), Koalice za zlepšení služeb v porodnictví (CIMS), Mezinárodní asociace laktačních konzultantů (ILCA), La Leche League International (LLLI), Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM), Mezinárodní konfederace zdravotních sester (ICN), mezinárodní asociace dul DONA International a další.

Letáčky
Tak jsem opravdu těhotná! – základní informace pro těhotné ženy opravdu_tehotnaFINAL
Těhotenství, porod a vaše práva tehotenstvi_porod_pravaFINAL
Aktuální trendy v porodní péči
porodni_pece_trendyFINAL

Lamaze International: Šest zásad podporujících normální porod
Spontánní začátek porodu
Volnost pohybu v první době porodní
Nepřetržitá podpora v průběhu porodu
Porod probíhající bez rutinních zásahů
Spontánní tlačení ve vzpřímené nebo gravitačně neutrální poloze
Matka a dítě zůstávají po porodu spolu a mají neomezované možnosti kojení

10 kroků k podpoře raného kontaktu (Michaela Mrowetz, Marcela Peremská, Pediatrie pro praxi 2013)

Výběr místa porodu (Kirstie Koxon, 2014, česky UNIPA) Misto_porodu