DULA

Dula pomáhá ženám a jejich rodinám v době těhotenství, při porodu a v poporodním období.

 • v době těhotenství: individuální příprava na porod a rodičovství
 • při porodu: psychická podpora a fyzická pomoc
 • v šestinedělí: opora a informace

Dula ženy (a jejich partnery) doprovází při porodu v porodnici, doma nebo v porodním domě, ať jde o porod přirozený nebo medikalizovaný. Dula neposkytuje zdravotnické služby. Doplňuje péči zdravotníků.

Ženy doprovázené dulami v průměru

 • z porodu měly lepší pocit
 • rodily rychleji
 • méně často rodily s komplikacemi
 • s dítětem trávily více času
 • déle kojily
 • své dítě vnímaly pozitivněji
 • méně často trpěly poporodní depresí
 • vztah s partnerem hodnotily pozitivněji

Tyto údaje vycházejí z výsledků zahraničních srovnávacích studií, viz M. Klaus et al.: Porod s dulou (One Woman Press 2004)

Co jako dula konkrétně nabízím:
Jsem připravena doprovázet a povzbuzovat každou ženu, ať se rozhodne pro jakýkoliv způsob porodu nebo se porod jakkoliv vyvine.

Před porodem
doporučuji alespoň dvě až tři setkání, kdy s budoucí maminkou (a jejím partnerem) hovoříme o představách o porodu a rodičovství. Zajímá mě, co žena při porodu považuje za důležité a co si přeje.
Probereme vhodné porodní polohy a význam správné výživy a životosprávy.
Rodičům předám informace o výhodách a nevýhodách nemedikalizovaných porodů i možných lékařských intervencí.
Můžu doporučit vhodnou literaturu, kurzy či přednášky.
Nastávající rodiče mají možnost hovořit o případných obavách z porodu či narození dítěte.
Do porodu se rodiče na mě mohou telefonicky obracet s dotazy.
Když žena začne pociťovat začátek porodu, zavolá mi, a podle okolností za ní můžu přijet domů nebo zůstaneme v telefonickém spojení. S rodiči se dohodneme, kdy se odebrat do nemocnice, pokud se tam žena chystá rodit.

Během porodu
ženě nabízím nepřetržitou psychickou podporu  a snažím se jí i po fyzické stránce porod usnadnit.
Během všech porodních fází sleduji reakce rodičky a můžu jí navrhnout změnu polohy, nabídnout dotek, povzbudivá slova nebo jen fyzickou přítomnost.
Podporuji rovněž partnera rodičky, je-li přítomen, a pokud si to rodiče přejí, mohu mu navrhnout, jak ženě pomáhat.
Snažím se být diskrétní a nezasahuji, když vycítím, že si to žena či dvojice nepřeje.
Snažím se rodičce svou přítomností a klidnými slovy dodávat pocit bezpečí.

Po narození miminka
mohu poskytnout informace o kojení a běžné péči o novorozeně.
Podle dohody navštívím  matku, v porodnici nebo doma.
Jsem ochotná ženu vyslechnout, třeba i opakovaně, a v případě potřeby jí mohu dodat kontakt na další odbornou pomoc.
Je pro mě ctí a radostí poskytovat podporu nové či nově rozšířené rodině a přispět k tomu, aby děťátko přišlo do láskyplného prostředí.

Jako dula ráda  vyslechnu i ženu, kterou jsem při porodu nedoprovázela a která cítí potřebu svoje – jakkoliv staré – vzpomínky na porod a počátky mateřství s někým sdílet.

Ve své práci vycházím z Filozofie duly Birth Works a dodržuji Etický kodex ČAD.

Filozofie duly Birth Works

Dula Birh Works:

 • Věří, že porod je hluboce duchovní a radostná událost, která se odráží na celém dalším životě ženy.
 • Uvědomuje si, že zapojení rozumu, těla a ducha může vést k pozitivnější porodní zkušenosti.
 • Sebe chápe jako doprovod těhotné ženy, které poskytuje informace potřebné k sestavení porodního plánu v době těhotenství a kterou doprovází po celou dobu porodu tak, aby se cítila v bezpečí, mohla se uvolnit  a porodit.
 • Chápe, že emoce a výživa těhotné ženy mají významný vliv na zdraví jejího dítěte od jeho prenatálního života až po dospělost.
 • Je přesvědčena, že  mateřské mléko je optimální výživou pro novorozeně, a proto podporuje kojení, kdykoliv je možné.
 • Respektuje soukromí rodící ženy a její rodiny.
 • Je vyškolena k tomu, aby rozpoznala postup porodu pozorováním fyziologie těla, výrazu obličeje a řeči rodičky.
 • Ví, že jejím úkolem je podporovat sociální strukturu porodního prostředí, t.j. poskytovatele péče, rodinu a přátele, a uspokojovat psychické potřeby rodičů předkládáním návrhů a informací podle potřeby.
 • Její úlohou není poskytovat zdravotnickou péči ani rozhodovat za rodiče.
 • Šetří slovy, protože ví, že její činy za ni hovoří.
 • Dokáže být skromná, klidná, milující, mírná a harmonická tak, aby miminko mohlo být uvítáno v klidné láskyplné atmosféře.
 • Chápe sebe jako důležitou součást spolupracujícícho porodního týmu vedle rodičů přivádějících dítě na svět, zdravotníků a ostatních dul. Sdílí s nimi lásku k rození a vzájemnou úctu.
 • Při reagování na porodní události důvěřuje svému svědomí a snaží se oprostit od strachu a vlastního očekávání výsledku porodu.
 • Je soucitná a ochotná pomoci komukoliv bez ohledu na věk, rasu, náboženstvi nebo původ.
 • Uznává, že  děti jsou bytosti lásky, které by měly být uvítány jednou společnou mluvou, mluvou srdce.
 • Uvědomuje si, že její prvotní zodpovědností je péče o vlastní rodinu, a proto omezuje počet klientek v zájmu zachování rovnováhy mezi rodinnými povinnostmi a profesí.
 • Soustředí se na pozitivní stránky života – snaží se vidět a slyšet dobré, myslet pozitivně a říkat vlídná slova.
 • Věří, že schopnost lásky je podstatná pro tělesné zdraví, vyrovnanou mysl a duševní radost.

Více o dulách, informace o České asociaci dul, její Etický kodex, atd. najdete na www.duly.cz.

Podívejte se na brožuru o práci dul ČAD, kterou jsem měla tu radost připravit k desátému výročí ČAD, “10 let pomáháme ženám a jejich rodinám”. dulyCAD.10let