O SOBĚ

Mým velkým přáním je přispět k tomu, aby ženy a děti prožívaly zdravé porody bez zbytečných, škodlivých rutinních zásahů a děti se rodily do láskyplného prostředí.
Pro vývoj dítěte a jeho další budoucnost je zásadní, jak se k němu rodiče a jeho nejbližší chovají. Proto si kladu za cíl předávat informace o rodičovství založeném na pevných citových vazbách s dítětem (attachment parenting, kontaktní rodičovství) a rodiče podporovat v přístupu, při němž dítě vedou s láskou a pochopením pro jeho možnosti a s citlivostí k jeho pocitům.Vystudovala jsem filozofickou fakultu UK, obor moderní filologie, a původně vyučovala francouzštinu. Za Milana, dnes vysokoškolského profesora, jsem se provdala v roce 1988. Zásadním předělem v mém životě byl porod a narození dcery Anny v roce 1989. Brzy jsem pocítila, že mateřství pro mě bude významným životním naplněním, zdrojem inspirace a poznání. Syn Jakub se narodil v roce 1993. Od roku 1994 jsme s rodinou deset let žili ve Švýcarsku nedaleko Ženevského jezera. V roce 2004 jsme se vrátili do Prahy.

Dlouhodobě propaguji přirozené (kontaktní) rodičovství. Sedm let jsem pracovala jako dobrovolná poradkyně v otázkách kojení švýcarské La Leche League (LLL). Jsem autorkou překladů informací o kojení, překladu knihy Porod s dulou, dokumentů o porodních službách matce a dítěti přátelských, spolu s dcerou Annou jsme přeložily Průvodce kojením Iny May Gaskin. Mým nejnovějším překladem je kniha Orgasmický porod. Vytvořila jsem  české webové stránky LLL. Absolvovala jsem studium americké asociace Birth Works (BW) a v roce 2003 získala certifikáty lektorky předporodní přípravy a duly BW.

Jsem členkou Hnutí za aktivní mateřství a spoluzakladatelkou České asociace dul (byla založena v roce 2001), v níž od počátku aktivně pracuji. Zaměřuji se zejména na vzdělávání dul a kontakt se zahraničními spřízněnými organizacemi. Od roku 2001 spolupracuji s o.s. Aperio – společností pro zdravé rodičovství. V době existence časopisu Aperio jsem pracovala v jeho redakční radě a zodpovídala za rubriku věnovanou perinatálnímu období (některé mé články jsou zde). Jsem spoluautorkou knihy porodních příběhů Rodíme se jednou. Od roku 2011 jsem v časopise Děti a my připravovala rubriku Miminka a my (některé texty v nezkrácené podobě jsou mezi články).

V květnu 2014 jsem vydala svou knihu pro děti o čekání a narození miminka Povídej mi, jak jsem se narodil/a, která oslavuje kontaktní rodičovství, normální porod a kojení.
Na stránkách jakjsemsenarodil.cz ji doplňuji slovníčkem pro děti i dospělé.

Od roku 2006, kdy jsme se v ČR poprvé připojili ke Světovému týdnu respektu k porodu, se každoročně podílím na přípravě a realizaci programu, jak pro dospělé, tak pro děti a mládež ze škol. Udržuji kontakty se zahraničními odborníky v oblasti porodní péče a rodičovství a některé z nich jsem měla možnost pozvat do ČR k veřejným vystoupením (Marshall a Phyllis Klausovi, Ina May Gaskin, Debra Pascali Bonaro).

V roce 2009 jsem byla poctěna udělením stipendia DONA International a absolvovala workshopy pro duly a lektorky dul DONA International s cílem stát se “schválenou lektorkou porodních dul DONA International” (DONA International approved birth doula trainer). Certifikovanou dulou DONA International – CD(DONA) – jsem se stala v r. 2011.

Od roku 2013 zastupuji Českou asociaci dul v pracovní skupině pro porodnictví při České ženské lobby.  V r. 2016 jsme vytvořily informační letáky nejen pro nastávající rodiče: Tak jsem opravdu těhotná!, Aktuální trendy v porodní péči a Těhotenství, porod a vaše práva.

Fascinuje mě stvoření nového života. Fascinují mě nové lidské bytosti, které na svět přicházejí vybaveny tolika skvělými vlastnostmi a schopnostmi a přitom ještě po dlouhou dobu potřebují být ochraňovány. Fascinuje mě, jak se z ženy stává matka, z muže otec, vzniká nová rodina nebo se stávající rodina příchodem nového člena proměňuje. Noví rodiče v sobě nesou ohromný potenciál a mají před sebou tolik důležitou životní úlohu – láskyplně pečovat o své dítě a být mu oporou. Přitom sami rodiče mohou potřebovat pomocnou ruku a povzbuzení. Je pro mě ctí, mohu-li některé z nich pár kroků na této cestě doprovodit.

Mé odpovědi na otázky Aperia jsou zde.
Rozhovor ke knížce Povídej mi, jak jsem se narodil/a zde.

V.J.

aktualizováno v září 2016