O SOBĚ

Mým velkým přáním je přispět k tomu, aby ženy a děti prožívaly zdravé porody bez zbytečných, škodlivých rutinních zásahů a děti se rodily do láskyplného prostředí.
Pro vývoj dítěte a jeho další budoucnost je zásadní, jak se k němu rodiče a jeho nejbližší chovají. Proto si kladu za cíl předávat informace o rodičovství založeném na pevných citových vazbách s dítětem (attachment parenting, kontaktní rodičovství) a rodiče podporovat v přístupu, při němž dítě vedou s láskou a pochopením pro jeho možnosti a s citlivostí k jeho pocitům.Vystudovala jsem filozofickou fakultu UK, obor moderní filologie, a původně vyučovala francouzštinu. Za Milana, dnes vysokoškolského profesora, jsem se provdala v roce 1988. Zásadním předělem v mém životě byl porod a narození dcery Anny v roce 1989. Brzy jsem pocítila, že mateřství pro mě bude významným životním naplněním, zdrojem inspirace a poznání. Syn Jakub se narodil v roce 1993. Od roku 1994 jsme s rodinou deset let žili ve Švýcarsku nedaleko Ženevského jezera. V roce 2004 jsme se vrátili do Prahy.

Dlouhodobě propaguji přirozené (kontaktní) rodičovství. Sedm let jsem pracovala jako dobrovolná poradkyně v otázkách kojení švýcarské La Leche League (LLL). Jsem autorkou překladů informací o kojení, překladu knihy Porod s dulou, dokumentů o porodních službách matce a dítěti přátelských, spolu s dcerou Annou jsme přeložily Průvodce kojením Iny May Gaskin. Mým nejnovějším překladem je kniha Orgasmický porod. Vytvořila jsem  české webové stránky LLL. Absolvovala jsem studium americké asociace Birth Works (BW) a v roce 2003 získala certifikáty lektorky předporodní přípravy a duly BW.

Jsem členkou Hnutí za aktivní mateřství a spoluzakladatelkou České asociace dul (byla založena v roce 2001), v níž od počátku aktivně pracuji. Zaměřuji se zejména na vzdělávání dul – působím m.j. jako lektorka a konzultantka dul – a na kontakt se zahraničními spřízněnými organizacemi. Od roku 2001 spolupracuji s APERIO – společností pro zdravé rodičovství. V době existence časopisu Aperio jsem pracovala v jeho redakční radě a zodpovídala za rubriku věnovanou perinatálnímu období (některé mé články jsou zde). Vyučuji na kurzu pro lektory předporodní přípravy APERIO. Jsem spoluautorkou knihy porodních příběhů Rodíme se jednou. Od roku 2011 jsem v časopise Děti a my připravovala rubriku Miminka a my (některé texty v nezkrácené podobě jsou mezi články).

V květnu 2014 jsem vydala svou knihu pro děti o čekání a narození miminka Povídej mi, jak jsem se narodil/a, která oslavuje kontaktní rodičovství, normální porod a kojení. Na stránkách jakjsemsenarodil.cz ji doplňuji slovníčkem pro děti i dospělé. V roce 2019 vychází ve druhém vydání a také v anglickém překladu Anny Jiráskové pod názvem How You Were Born.

Od roku 2006, kdy jsme se v ČR poprvé připojili ke Světovému týdnu respektu k porodu, se každoročně podílím na přípravě a realizaci programu, jak pro dospělé, tak pro děti a mládež ze škol. Udržuji kontakty se zahraničními odborníky v oblasti porodní péče a rodičovství a některé z nich jsem měla možnost pozvat do ČR k veřejným vystoupením (Marshall a Phyllis Klausovi, Ina May Gaskin, Debra Pascali Bonaro).

V roce 2009 jsem byla poctěna udělením stipendia DONA International a absolvovala workshopy pro duly a lektorky dul DONA International. Certifikovanou dulou DONA International – CD(DONA) – jsem se stala v r. 2011.

Od roku 2013 zastupuji Českou asociaci dul v pracovní skupině pro porodnictví České ženské lobby.  V r. 2016 jsme vytvořily informační letáky nejen pro nastávající rodiče: Tak jsem opravdu těhotná!, Aktuální trendy v porodní péči a Těhotenství, porod a vaše práva a webové stránky jsemtehotna.eu.

Od roku 2017 jsem výkonnou ředitelkou České asociace dul. www.duly.cz

Fascinuje mě stvoření nového života. Fascinují mě nové lidské bytosti, které na svět přicházejí vybaveny tolika skvělými vlastnostmi a schopnostmi a přitom ještě po dlouhou dobu potřebují být ochraňovány. Fascinuje mě, jak se z ženy stává matka, z muže otec, vzniká nová rodina nebo se stávající rodina příchodem nového člena proměňuje. Noví rodiče v sobě nesou ohromný potenciál a mají před sebou tolik důležitou životní úlohu – láskyplně pečovat o své dítě a být mu oporou. Přitom sami rodiče mohou potřebovat pomocnou ruku a povzbuzení. Je pro mě ctí, mohu-li některé z nich pár kroků na této cestě doprovodit.

Mé odpovědi na otázky Aperia jsou zde.
Rozhovor ke knížce Povídej mi, jak jsem se narodil/a zde.

V.J.

aktualizováno v srpnu 2019